Identiteit

Vakantiepark Eiland van Maurik is een commerciële aanbieder van accommodaties en kampeerplaatsen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de volgende onderdelen van Vakantiepark Eiland van Maurik:

 • Vakantiepark Eiland van Maurik inclusief alle faciliteiten

 • Eiland Events

 • Jachthaven Eiland van Maurik

Deze bedrijven zijn gevestigd te Eiland van Maurik 7, 4021 GG Maurik

 

Het waarborgen van uw privacy

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen uw persoonsgegevens die nodig zijn voor een goede dienstverlening en om een duurzame relatie met u op te bouwen, zodat wij u in de toekomst ook van dienst kunnen zijn. Daarnaast worden persoonsgegevens door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Zo kunt u er zeker van zijn dat wij uw gegevens nooit verkopen aan andere partijen. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent dat wij:

 1. Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 2. Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;
 3. Eerst vragen om uw uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 4. Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 5. Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 6. Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 7. Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Op het park worden ook foto’s gemaakt ten behoeve van commerciële doeleinden. Het kan voorkomen dat u op deze foto staat. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden stemt u hiermee in. Mocht u een foto van uzelf terugvinden en wilt u deze verwijderd hebben, kunt u dit ten alle tijden aangeven door een e-mail te sturen naar receptie@eilandvanmaurik.nl. Wij zullen de foto dan binnen de kortste mogelijke tijd verwijderen. 

 

Welke persoonlijke gegevens gebruiken wij?

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u bij ons afneemt via onze website, telefonisch, dan wel schriftelijk, e-mail of mondeling kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 1. Aanhef
 2. Initialen
 3. Voornaam
 4. Tussenvoegsel
 5. Achternaam
 6. Geboortedatum
 7. Leeftijd
 8. Straatnaam + huisnummer
 9. Postcode
 10. Woonplaats
 11. Land
 12. Taal
 13. Telefoonnummer(s)
 14. E-mailadres
 15. Kenteken
 16. IBAN-nummer
 17. BIC code
 18. IP-adres
 19. Curriculum Vitae
 20. Motivatiebrief
 21. Opleidingsniveau
 22. Gegevens die u zelf invult in een open veld via een contactformulier of website chat
 23. Klikgedrag website

 

Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

Voor het opstellen van huurovereenkomsten en faciliteiten verzamelen wij diverse persoonsgegevens van u. Deze persoonsgegevens worden hoofdzakelijk door ons verwerkt om u een fijn verblijf te bezorgen.

 1. Reserveringen: Bij het vastleggen en voltooien van een reservering documenteren wij uw gegevens in ons reserveringssysteem ‘Every Office’.
 2. Inschrijvingen: Om inschrijvingen voor onze faciliteiten tot stand te kunnen brengen hebben wij enkele gegevens van u nodig.
 3. Sollicitatie: Om de sollicitatie te verwerken. De gegevens worden bewaard in onze mailbox.
 4. Gasten enquête: Onze enquêtes worden verzorgd door het bedrijf Amplixs. Zij maken gebruik van uw e-mailadres om u een uitnodiging te sturen voor het schrijven van een beoordeling.
 5. Gebruikersaccount: Om uw reservering te beheren wordt er een gebruikersaccount aangemaakt. Hiermee kunt u persoonlijke instellingen en reserveringen inzien. Indien u, uw gegevens en/ of account wilt laten verwijderen kunt u een e-mail sturen naar receptie@eilandvanmaurik.nl.
 6. Marketingactiviteiten: Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/ of post. De gegevens worden bewaard via het systeem ‘Every Office’. Daarnaast worden er op ons vakantiepark foto’s en beeldopnames gemaakt ten behoeve van promotionele doeleinden. Het kan dus voorkomen dat u op één van deze foto’s of beeldopnames staat of komt te staan.


Ook gebruiken wij persoonlijke informatie voor analytische doeleinden, om onze diensten te verbeteren, om de gebruikerservaring te verbeteren en om de functionaliteit en kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Hiervoor maken wij gebruik van de gegevens van Google Analytics en Google Adwords. De verkregen informatie, met inbegrip van uw IP-adres wordt Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Verder gebruiken wij sociale media om onze eigen diensten te promoten, te verbeteren en te faciliteren. Vragen, feedback en/ of opmerkingen die bij ons kenbaar worden gemaakt middels een privébericht kunnen persoonsgegevens bevatten. 
 

 

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Every Office (reserveringssysteem) – De financiële gegevens worden permanent bewaard. Deze gegevens kunnen op uw verzoek worden verwijderd, mits de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een reservering of het innen van een betaling.

Financiële gegevens – De financiële gegevens worden permanent bewaard. Deze gegevens kunnen op uw verzoek worden verwijderd, mits de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een reservering.

Contactmomenten (website chat, telefoongesprekken en e-mails) – Indien u ons een website chat of e-mail verstuurd bewaren wij deze gegevens 1 jaar nadat u een reactie van ons heeft ontvangen.

Enquête en reviews – De gegevens die worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens die worden verzameld zullen nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. 

Persoonlijke informatie voor analytische doeleinden - Deze gegevens worden voor maximaal 38 maanden bewaard.
 
 

Wat zijn de grondslagen?

Noodzakelijk voor gebruik van onze diensten
Wij houden ons aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) via deze regels verweken wij uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens aan de hand van één van de grondslagen. Uw gegevens worden verwerkt bij het aangaan van een huurovereenkomst (gemaakte boeking van een accommodatie, kampeerplaats, ligplaats of faciliteit). Indien u bij ons een verzekering wilt afsluiten hebben wij ook uw persoonsgegevens nodig. Als u geen toestemming geeft aan Vakantiepark Eiland van Maurik om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken kunt u geen gebruik maken van onze diensten.

Gerechtvaardigd belang
Voor het verwerken van uw persoonsgegevens om de enquêtes te kunnen versturen na uw verblijf. Voor het kunnen uitvoeren van deze onderzoeken en het verwerken van deze gegevens bestaat een gerechtvaardigd belang van Vakantiepark Eiland van Maurik. Op deze manier zijn wij in staat om onze diensten continu te blijven verbeteren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens bij contactmomenten met een van onze medewerkers. Op deze manier zijn wij in staat om uw vragen, klachten of opmerkingen in behandeling te nemen en u zo snel mogelijk te kunnen voorzien van een reactie. Onze medewerkers verzamelen ook uw gegevens om een duurzame relatie met u op te bouwen.

Om de veiligheid van onze medewerkers, gasten en onze eigendommen te waarborgen zijn wij genoodzaakt gebruik te maken van camera’s.

Wettelijke verplichtingen
Voor het nachtregister zijn wij wettelijk verplicht om een aantal gegevens zoals uw naam, woonplaats en aankomst- en vertrekdatum te verwerken.

Toestemming
Wij slaan geen gegevens van u op zonder dat daar toestemming is voor gegeven. Indien wij meer gegevens van u willen weten dan vragen wij hier uw toestemming voor.
 
 

Aan welke partijen geven wij uw persoonsgegevens door?

Het kan zijn dat de gemeente van Vakantiepark Eiland van Maurik een controle wilt uitvoeren op de aangifte. Wij zijn hierdoor verplicht toeristenbelasting te hanteren. Deze toeristenbelasting verwerken wij met de gegevens die door u zijn doorgegeven op de gemaakte boeking. Indien de gemeente de controle uitvoert zijn wij verplicht op dat moment inzage te verstrekken in een deel van uw persoonlijke gegevens. Welke gegevens dit zijn hangt af van de eisen die de gemeente stelt met betrekking tot de controle. U kunt denken aan de volgende gegevens die worden gedeeld: naam, postcode, woonplaats, geboortedatum, gezinssamenstelling, aankomstdatum en vertrekdatum.

Onze enquêtes worden verzorgd door een professionele externe partij. Na het maken van een reservering wordt een beperkt aantal gegevens van u doorgegeven aan deze partij, u kunt hierbij denken aan het e-mailadres. Deze gegevens worden doorgegeven zodat zij u kunnen vragen een enquête in te vullen. U bent niet verplicht hieraan deel te nemen. De rapportages die uit de enquêtes komen worden gedeeld met parkmanagers en medewerkers van Vakantiepark Eiland van Maurik. Deze rapportages bevatten enkel een naam die u zelf opgeeft.

Indien u een verzekering afsluit bij Vakantiepark Eiland van Maurik worden de noodzakelijke gegevens voor het afsluiten van de verzekering doorgegeven aan recreatie verzekeringen. Dit is de verzekeringsmaatschappij waar u de verzekering uiteindelijk afsluit en die ook eventuele schadeclaims zal beoordelen. Indien u een schadeclaim indient worden uw gegevens ook doorgegeven aan De Goudse N.V.

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens door te geven aan derde partijen. Zo kan de Belastingdienst alle gegevens bij ons opvragen die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing. Ook kan het zijn dat gegevens worden doorgegeven aan het incassobureau of deurwaarder indien u, uw facturen niet tijdig voldoet.

 

Waar slaan wij uw gegevens op?

Uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt binnen Nederland.

 

Wat zijn uw rechten? (inzage, correctie, klachten à autoriteit persoonsgegevens)

U heeft recht om een afschrift te ontvangen van de over u verzamelde gegevens door Vakantiepark Eiland van Maurik. U kunt uw gegevens opvragen door een mail te sturen naar receptie@eilandvanmaurik.nl. Indien u uw verzoek schriftelijk wilt verzenden kunt u dit doen naar Vakantiepark Eiland van Maurik, Eiland van Maurik 7, 4021 GG Maurik.

Indien uw gegevens niet juist of onvolledig zijn naar uw mening kunt u Vakantiepark Eiland van Maurik vragen om uw gegevens aan te passen, te verwijderen of te beperken. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Indien u het verzoek bij Vakantiepark Eiland van Maurik neerlegt om gegevens te wijzigen, verwijderen of te beperken kan het gevolg zijn dat u geen gebruik meer kunt maken van onze dienstverlening.

Ook kunt u via de ‘’MijnMaurik’’ omgeving inzage in uw gegevens krijgen en hier kunt u deze in wijzigen.

Wij helpen u natuurlijk graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Cookies
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Let op: indien u cookies weigert en/ of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website en mobiele apps gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren of verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert.

Contact gegevens
Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met ons via:

Telefoon: (0)344 -691 502
E-Mail: receptie@eilandvanmaurik.nl
Post: Eiland van Maurik 7, 4021 GG Maurik

Inwerkingtreding
Deze privacy verklaring is in werking getreden op 14 juni 2023